Têkilî

Email : [email protected]

Têkilî 13/05/2015

Îro

  • Ihsan Nuri Paşa
    Ihsan Nuri Paşa
    25’ê Adar Di sala 1976’an û di rojekî wekê îroyê...

Nêrînên we :