Nûçeyên Kurdistanî

Kultur

  • Min Dît û Nabêjim
    Min Dît û Nabêjim
    Silêman Çakir Min Dît û Nabêjim /24/M- Rojê payîzê kinin (kûrt).Ferdê malbattê...
  • Min Dît û Nabêjim
    Min Dît û Nabêjim
    Silêman Çakir Min Dît û Nabêjim /24- Dil bi xem û aqil...